BİLİM TARİHÇİSİ ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

 BİLİM TARİHÇİSİ

BİLİM TARİHÇİSİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.-2017

BİLİM TARİHÇİSİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.-2017

TANIM

Tarih boyunca bilimle ve onunla ilgili zihinsel faaliyetlerin nasıl ortaya çıktığını, bilimsel gelişmenin geçirdiği değişik evreleri, gelişimi etkileyen etmenleri inceleyen, yapılan çalışmaların bilimin gelişmesine katkısını değerlendiren kişidir.

A-GÖREVLER

 • –       Çeşitli dallarda bilimsel bilginin nasıl geliştiğini belgelerle ortaya çıkarır,Bilimin eski çağlardan beri gelişimini inceler, eski metinler, zihinsel kavramlar ve düşünceleri araştırır,
 • Kütüphane, müze ve arşivlerde bulunan ve bu mirası belgeleyen yazma-     baskı eserleri inceler,
 • Bilimsel aletler ve objeleri inceler,
 • Belge ve görsel malzemeleri inceler,
 • Bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ve popüler yayınlarda bulunur,
 • Bilim ve teknoloji mirasını koruma çalışmalarına katkıda bulunur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • Genel ofis malzemeleri,
 • Bilimsel alet ve objeler.

 

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ  GENEL ÖZELLİKLER

 Bilim Tarihçisi olmak isteyenlerin;

 • Görsel ve işitsel belleği gelişmiş,
 • Sabırlı, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
 • Yazılı ve sözlü ifade gücü sahibi,
 • Yönergeleri izleyebilen,
 • Problem çözme yeteneğine sahip,
 • Sosyal bilimlere ilgisi olan,
 • Yeteneğini geliştirmeye istekli,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Değişik görüşlere ve yeniliklere açık olan,
 • Rutin işlerde uzun süre çalışabilen,
 • Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,
 • Dikkatli, titiz ve tedbirli olan,
 •  Araç ve ekipmanların kullanımına özen gösteren

kimseler olmaları gerekir.

 C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İş, genellikle oturarak yapılır. Meslek elemanları çalıştıkları kurumdaki diğer çalışanlarla, öğrencilerle, gençlerle iletişimde bulunurlar.

Çalışma saatleri tam gün veya yarım gün olabilir. Şehir içinde veya farklı şehirlerde seyahat etmeleri gerekebilir.

 

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

 • En az lise mezunu olmak,
 • ÖSYM’nin yaptığı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan okul türüne ve alan/dala göre belirlenen giriş puanını almak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

–        Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

–        Alanında güncel ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer

kaynaklarla    desteklenen ileri düzeydeki kuram ve uygulama bilgileri

öğrenilir.

–     Alanıyla ilgili  temel kavram ve kuramları özümser, tartışma ve bu bilgileri alanında uygulayacak veya sorgulayacak düzeyde bilgi edinilir.

–        Alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen

diğer kaynakları   değerlendirebilecek kuramsal bilgiler kazanılır.

–   Alanıyla ilgili ürettiği ve elde ettiği verileri raporlama ve takdim etme becerisine sahip olur.

–        Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine   sahip olur.

–    Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapabilme becerisine sahip olur.

–        Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

–        Bir kaynak dil kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşabilme becerisi kazanır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

 • Mezun olunan lisans programına ait diploma alırlar.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 • Üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabilirler.
 • Kamu kuruluşlarında çalışabilirler.
 • Büro, kütüphane, müze, muhtelif arşivlerde çalışabilirler.
 • Bilim ve kültür kurumlarında (vakıflar, basın-yayın kuruluşları vb.) araştırıcı olarak görev alabilirler,

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

 • Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

 • İşe ilk başlangıçta asgari ücret tutarında ücret verilmekte olup sorumluluk ve yetki arttıkça ücret daha da artabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME

 Mesleki Eğitimde İlerleme

Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra akademik kariyer yapabilir.

İş Hayatında İlerleme

 • Kamu alanında çalışmak isteyenler KPSS sınavına girerek kendi alanlarında veya dört yıllık üniversite mezunlarının istihdam edildiği alanlarda memur olabilirler.
 • Bilim Tarihi dersinin seçmeli olarak lise ve dengi okullarda yer alması halinde öğretmen olabilirler.
 • Gazete, dergi ve yayınevlerinin farklı kademelerinde editörlük, muhabirlik vb. pozisyonlarda görev alabilirler.
 • Bilim merkezleri, müzeler, araştırma kurumları vb. kurumlarda araştırmacı, uzman pozisyonlarında çalışabilirler.
 • Arşiv, kütüphane, bilgi-belge merkezlerinde farklı kademelerde çalışabilirler.

 BENZER MESLEKLER

 • Tarihçi,
 • Diğer sosyal bilimler alanları.

 

H- EK BİLGİLER

Bilim tarihçilerinin uzmanlık alanına göre farklı yabancı diller bilmesi gerekebilir. Örneğin, Yunan bilim tarihi alanında çalışacak kişinin Yunanca bilmesi beklenirken, İtalyan bilim tarihini inceleyecek kişinin İtalyanca bilmesi beklenebilir. Ancak bu, eğitim için bir ön koşul değildir.

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 • Meslek elemanları,
 • ÖSYS Başvuru Kılavuzu 2014,

–       www.megep.meb.gov.tr

 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 • İlgili eğitim kurumları,

–     Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemi  http://mbs.meb.gov.tr/
 • C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/
 • Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
 • Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları,  işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak  oluşturulmuştur.

 

Etiket(ler): , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir