ENERJİ TESİSLERİ İŞLETME TEKNİKERİ ne iş yapar,nedir,nasıl olunur,maaşı-2018

ENERJİ TESİSLERİ İŞLETME TEKNİKERİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.-2017

ENERJİ TESİSLERİ İŞLETME TEKNİKERİ ne iş yapar,nasıl olunur,maaşları iyi midir,bu meslekte karşılaşılan zorluklar nelerdir,geleceğin meslekleri arasıda mıdır,bu meslekle ilerleme imkanı var mıdır sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.-2017

ENERJİ TESİSLERİ İŞLETME TEKNİKERİ

TANIM

Günümüze kadar keşfedilmiş her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye sunulması, kontrolü ve ekonomik olarak kullanılması sürecinde mühendise yardımcı elemandır.

A- GÖREVLER
– Enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin üretim ve son kullanıcıya ulaştırma sürecinin planlanmasında çalışır,
– Bina veya tesislerde enerji etüdü yapar,
– Etütlere ilişkin raporları hazırlar,
– Gerekli ölçümlerin yapılmasında kullanılan aletleri hazırlar,
– Bağlı bulunduğu amire etütler hakkında bilgi verir,
– Sürecin kontrolünü yapar,
– Sürecin iyileştirilmesi konusunda görev alır.
KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

– Aydınlık seviyesi ölçücü,
– Anemometre(Yel ölçer),
– Takometre(Devir ölçer),
– Enerji analizörü

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Enerji tesisleri işletme teknikeri meslek elemanı olmak isteyenlerin;

– Yaygın ve yoğun dikkate sahip
– Ayrıntıyı algılayabilen, ifade gücü yüksek,
– Sayısal yeteneğe sahip,
– Tahmin edebilme yeteneğine sahip,
– Sorumluluk duygusu yüksek,
– Programlı çalışmayı seven,
– Uzak görüşlü olan,
– Hızlı ve doğru karar verebilen,
– Teknik alanlara yatkın
– Seyahat etmekten hoşlanan,
– Dikkatli ve sabırlı
– Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen
kimseler olmaları gerekmektedir.
C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Enerji Tesisleri İşletme Teknikerleri, binalarda, çeşitli enerji santrallerinde, rafinerilerde, akaryakıt istasyonlarında çalışırlar. Çalışma ortamı enerjinin türüne ve tesisin kurulduğu yere göre değişebilir ancak genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Görevleri gereği seyahat etmeleri gerekebilir. Birlikte görev yaptıkları kimselerle ekip halinde çalışabilir ve zaman zaman müşterilerle iletişime girebilirler. Çalışma ortamında asgari olarak iş güvenliği önlemlerinin alınması gerekir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Meslek yüksekokullarının “Enerji Tesisleri İşletmecisi” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Meslek liselerinin, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Enerji Tesisleri İşletmecisi” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
– Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

– Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
– Zorunlu staj süresi 40 iş günüdür.
– Eğitim Süresince bilgisayara giriş, matematik, Türk dili, İngilizce, güzel sanatlar gibi temel derslerin yanında, Enerji tesisleri yönetimi, işletme, enerji taşımacılığı mevzuatı, enerji dağıtım yöntemi, alternatif enerji sistemleri, enerji hizmet pazarlaması gibi alan dersleri verilmektedir.

.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA
Eğitimini bitirenlere meslek yüksekokul ön lisans diploması verilmektedir.
E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde enerji kaynakları gün geçtikçe daha da azalmakta ve değeri artmaktadır. Bugüne kadar keşfedilmiş her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevre ile uyumlu bir şekilde üretilmesi, tüketiciye su-nulması ve ekonomik olarak kullanılması gün geçtikçe daha da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde her işyerinde enerji uzmanı veya enerji yeterlik belgesi olan bir yetkin elemanın çalıştırılması mecburiyeti getirilmiş olması, enerji alanında nitelikli insan gücünün önemini daha da artırmıştır.

Ayrıca Avrupa Birliği’ne uyum yasalarının da zorlayıcılığı ile güvenli ve doğru hizmet sunumunun yanı sıra serbest piyasa ekonomisi uygulamaları tüm işletmelerin önceliği haline gelmiştir. Bu nedenle mezunlar, Petrol ve Gaz Rafineri İşletmelerinde, Ulusal ve Uluslararası Akaryakıt ve Gaz Dağıtım şirketlerinde, Ulusal ve Uluslararası Enerji şirketlerinde, belli bir miktardan çok enerji kullanan tüm kurum ve kuruluşlarda, Akaryakıt ve Gaz Dağıtım İstasyonlarında, Servis İstasyonlarında, akaryakıt ve gaz dağıtım istasyonu olan tüm özel ve kamu sektör birimlerinde, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumunda, bünyesinde akaryakıt istasyonu bulunan konaklama tesislerinde, Lojistik Firmaları ve Ulaşım alanında, özel sektörde enerji sistemleri ve teknolojileri ile ilgili tüm alanlar, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığın bağlı kurumlarında, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd İdaresi, Elektrik Üretim A.Ş, Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Devlet Su İşleri, Türkiye Petrolleri Arama Ortaklığı, Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş, Türk Petrol Rafineleri A.Ş gibi kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkânına sahiptirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.
EĞİTİM SONRASI

İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur, ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmaktadır. Asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Enerji Tesisleri İşletmeciliği ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Uzman yardımcılığı ya da tesislerde yöneticilik yapabilir.

BENZER MESLEKLER

– Makine teknikeri
– Elektrik teknikeri
– Lojistik (Enerji dağıtımı)

H. EK BİLGİLER

GÖREV

– İş organizasyonu yapar,
– Çevre koruma önlemleri alır,
– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
I- KAYNAKÇA
– Meslek Elemanları
– Üniversiteler
– www.yegm.gov.tr
– www.eie.gov.tr
– www.emver.gov.tr
İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.
I

Etiket(ler): , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir