RADYO TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI TEKNİSYENİ

Radyo-Tv-Teknisyeni-iş ve meslek danışmanıRADYO TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI TEKNİSYENİ

TANIM

Radyo ya da televizyonda yayınlanacak programların yapım öncesi, çekim aşaması ve çekim sonrasında üstlerinin nezaretinde (yönetmen, yönetmen yardımcısı, mühendisler v.b.) içerik ve idari işleri yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

– Senaryo yazımında görev alır,
– Film veya manyetik kayıt yapan cihazlarla görüntü-ses kaydı ve çekimi yapar,
– Yönetmenin kontrolünde; yönetmen yardımcısı ve diğer çekim ekibi arasında koordinasyonu sağlar,
– Yapılan çekimleri senaryoya uygun kurgular, kurgu sonrasında çift kanala senaryoya uygun ses kaydı yapar,
– Stüdyo ses ve ışık yönetmeni kontrolünde çekimle ilgili ses ve ışık sistemini düzenler,
– Kullanılan malzemeyi çekime hazırlar,
– Çekim öncesinde ve sonrasında kullanılan malzemenin koruyucu bakımını yapar,
– Çekim sırasında ses kaydını kontrol eder,
– Çekim sırasında gerekli ışık düzenlemelerini yapar.

KULLANILAN ARAÇ,
GEREÇ VE EKİPMAN
– Kamera(Betacam,Vhs,SVHS,Dvcam)
– Tripod
– Dolly
– Spider(Örümcek)
– a/b rolle dit ünitesi (betacam,svhs)
– Monitor
– Video
– Reji Masası
– Ses Mikseri
– Cd Deck
– Kaset Deck md
– Vcd Player
– Mikrofon(kablolu telsiz, yaka mikrofonları)
– Mikrofon Mikseri
– Bilgisayar Animasyon ve Kurgu Programları
– Fotoğraf Makinesi
– Audio(ses)
– Video (görüntü) kabloları
– Çeşitli adaptörler(jack,BNC,XLR vb.)
– Amplifikatör
– Hoparlör, Işık Seti
KIRŞEHİR A 1.1 2015/I I

RADYO TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI TEKNİSYENİ
_______________________________________________________

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Radyo-TV Teknisyeni olmak isteyenlerin;

– Yönergeleri anlayıp uygulayabilen,
– Gözü ve elini eşgüdümlü kullanabilen,
– Estetik görüşe sahip, yaratıcı,
– Bilişim teknolojilerine ilgili,
– Yeniliklere açık,
– Girişken,
– Etkili İletişim Kurabilen,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Ayrıntıya dikkat edebilen,
kimseler olmaları gereklidir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları çalışmalarını hem kapalı mekanlarda hem de açık havada yürütürler. Görevini diğer çalışanlarla etkileşimde bulunarak eşgüdüm halinde yürütmek durumundadır. Hem aletlerle hem de insanlarla hareketli ve değişken ortamlarda çalışılır. Çalışma saatleri düzenli değildir.

KIRŞEHİR B-C 1.1 2015/ II

RADYO TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI TEKNİSYENİ
_______________________________________________________

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının, “Radyo Televizyon” alanı “Radyo Televizyon Programcılığı” dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

– Ortaokulu tamamlamış olmak,
– Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİM SÜRESİ
VE İÇERİĞİ
– Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
– Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
– Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
– 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
– Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
– Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA

– Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

KIRŞEHİR D 1.1 2015/ II

RADYO TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI TEKNİSYENİ
_______________________________________________________

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Medya, günümüz toplumlarında büyük öneme sahiptir. Hem haber alma hem de
eğitim ve eğlence için radyo ve televizyonlar milyonları kendilerine bağlamaktadır. Böylesine bir sektör için etkin ve çağdaş bilgilerle donatımlı, eğitimli meslek elemanlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Gelecekte de medya, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir.

Radyo-Televizyon alanından mezun olan öğrenciler televizyonlarda, radyolarda, haber ajanslarında, reklam ajanslarında, yapım şirketlerinde, turizm-eğlence sektöründe, organizasyon firmalarında, kamu kuruluşları ve özel firmaların basın bürolarında çalışabilirler.

F-EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
– 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.
– Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
– Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfından ücret alırlar. Teknik hizmetler sınıfının zam ve tazminatından faydalanırlar. Ücretleri yaklaşık asgari ücretin 2-3 katıdır.

KIRŞEHİR E-F 1.1 2015/ II

RADYO TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI TEKNİSYENİ
_______________________________________________________

G- MESLEKTE İLERLEME

MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin Radyo Televizyon alanı Radyo Televizyon Programcılığı dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Radyo Televizyon Programcılığı dalından mezun olanlar işletmelerde, ustabaşı, makinist, formen ve şef pozisyonlarına yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER

– Gazeteci
– Fotografçı
– İnternet Gazetecisi
– Televizyon Spikeri
– Kameraman

KIRŞEHİR G 1.1 2015/ II

RADYO TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI TEKNİSYENİ
_______________________________________________________

H- EK BİLGİLER

GÖREV

– İş organizasyonu yapar,
– Çevre koruma önlemleri alır,
– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA

– Meslek Elemanları
– İlgili Eğitim Kurumları
– İlgili Bölüm Eğitimcileri
– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.
– MEGEP

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
– T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” http://osym.gov.tr/
– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.

KIRŞEHİR H-I-İ 1.1 2015/ II

Etiket(ler): , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir